Informacje organizacyjne

Informacje o pracy Żłobka

 1. Żłobek czynny jest od godz. 6:00 do 16:30.
 2. Do placówki przyjmowane są dzieci do lat 3, w szczególnych przypadkach do lat 4 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Dziecko w żłobku nosi odzież i obuwie własne.
 4. Świadczenie usług przez żłobek jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, jak również warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z wymienionych opłat reguluje Uchwała nr LIII/582/22 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 24 listopada 2022 r. oraz Statut Żłobka.

  Opłata za żłobek dotyczy:

 •     Stawki żywieniowej, która wynosi 8,50 zł za całodzienne wyżywienie,
 •     Opłaty za pobyt, gdzie:
  • opłata ryczałtowa za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 400,00 zł,
  • opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, powyżej wymiaru 10 godzin dziennie, wynosi 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowanej opieki,
  • opłata ryczałtowa za pobyt dziecka w okresie pełnienia ośmiodniowego dyżuru letniego wynosi 200,00 zł.

 

 

Załączniki:

UCHWAŁY

W sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

REGULAMIN

 

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: